> Duze-motocykle

Prawo jazdy na duże motocykle

Kategoria A uprawnia do kierowania:

  • motocyklem dwukołowym o pojemności skokowej silnika co najmniej 600cm3 i mocy co najmniej 40KW,
  • pojazdami kategorii AM, A1, A2. 

Wymagany wiek:

  • 19 lat i 9 miesięcy – jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2,
  • 23 lata i 9 miesięcy.

Kurs obejmuje:

  • 30 godz. zajęć teoretycznych, omawianych i wyświetlanych za pomocą sprzętu multimedialnego w tym ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz   analizowanie zadań i kryteriów obowiązujących na egzaminie państwowym,
  • 20 godz. zajęć praktycznych m.in. obsługa codzienna motocykla, podstawowe manewry na placu oraz jazdy w ruchu drogowym.

               Do egzaminu państwowego, teoretycznego można przystąpić eksternistycznie (bez kursu).