> Motocykle-do-125cm

Prawo jazdy na motocykle do 125cm

Kategoria A1 uprawnia do kierowania:

  • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,
  • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Wymagany wiek:

  • 15 lat i 9 miesięcy.

Kurs obejmuje:

  • 30 godz. zajęć teoretycznych, omawianych i wyświetlanych za pomocą sprzętu multimedialnego w tym ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz analizowanie zadań i kryteriów obowiązujących na egzaminie państwowym,
  • 20 godz. zajęć praktycznych m.in. obsługa codzienna motocykla, podstawowe manewry na placu oraz jazdy w ruchu drowowym.

  Do egzaminu państwowego, teoretycznego możnna przystąpić eksternistycznie (bez kursu).