> Samochody-osobowe

Prawo jazdy na samochody osobowe - kat. B

Kategoria B uprawnia do kierowania:

  • samochodem osobowym (9 osób łącznie z kierowcą),
  • zespołem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,
  • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t., a po spełnieniu dodatkowych warunków 4,250 t,
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM, a po 3 latach A1.   (motorower i motocykl o pojemności silnika do 125 cm szesc.)

Wymagany wiek: 

  • w dniu egzaminu musi mieć ukończone 17 lat i 11 miesięcy,
  • odbiór prawa jazdy po uzyskaniu pełnoletności (18 lat). 

Kurs obejmuje

  • co najmniej 30 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin zajęć praktycznych. Kończy się egzaminem wewnętrznym.

                                        Do egzaminu państwowego, teorytecznego można przystąpić eksternistycznie (bez kursu).