> Duze-motocykle

Prawo jazdy na duże motocykle

Prawo jazdy kategorii A – Szczecin

Jeżeli chcesz zdobyć uprawnienia do kierowania dużymi motocyklami, musisz ukończyć stosowny kurs nauki jazdy. To on daje podstawę do przystąpienia do egzaminu i pozwala zdobyć prawo jazdy kat. A. Takie szkolenie oferuje nasz ośrodek Mars.

Uprawnienia

Prawo jazdy kat. A uprawnia do kierowania:

  • motocyklem dwukołowym o pojemności skokowej silnika co najmniej 600cm3 i mocy co najmniej 40KW,
  • pojazdami kategorii AM, A1, A2.

Wymagany wiek

Aby rozpocząć kurs na prawo jazdy kat. A, należy mieć minimum:

  • 19 lat i 9 miesięcy – jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2,
  • 23 lata i 9 miesięcy – gdy kursant nie posiada żadnych uprawnień.

Zakres kursu

Kurs nauki jazdy składa się z dwóch części:

  • 30 godz. zajęć teoretycznych – zagadnienia są omawiane i wyświetlane za pomocą sprzętu multimedialnego; obejmują także ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz   analizowanie zadań i kryteriów obowiązujących na egzaminie państwowym,
  • 20 godz. zajęć praktycznych – w tym codzienna obsługa motocykla, podstawowe manewry na placu oraz jazda w ruchu drogowym.

Egzamin państwowy

Kurs na prawo jazdy kat. A pozwala przystąpić do egzaminu państwowego, który składa się z dwóch części:

  • teoretycznej – można do niej przystąpić bez kursu (tzw. eksternistycznie)
  • praktycznej – obejmującej manewry na placu oraz jazdę po mieście.

Chcesz dobrze przygotować się do egzaminu? Już teraz zapisz się na wybrany kurs nauki jazdy w szkole Mars.