> Motocykle-do-125cm

Prawo jazdy na motocykle do 125cm

Prawo jazdy kategorii A1 – Szczecin

Nasza szkoła jazdy w Szczecinie organizuje kurs na prawo jazdy kategorii A1. Dzięki profesjonalnie przeprowadzonemu szkoleniu, otrzymasz bardzo dobre przygotowanie do egzaminu oraz samodzielnej jazdy.

Uprawnienia

Prawo jazdy kat. A1 uprawnia do kierowania takimi pojazdami jak:

  • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3 , mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,
  • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM.

Wymagany wiek

Kurs nauki jazdy przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 15 lat i 9 miesięcy.

Zakres kursu

Kurs na prawo jazdy kategorii A1 odbywa się zgodnie z obowiązującymi wymogami. Składa się z dwóch części, które obejmują:

  • 30 godz. zajęć teoretycznych omawianych i wyświetlanych za pomocą sprzętu multimedialnego – w tym ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz analizowanie zadań i kryteriów obowiązujących na egzaminie państwowym,
  • 20 godz. zajęć praktycznych m.in. obsługa codzienna motocykla, podstawowe manewry na placu oraz jazdy w ruchu drogowym.

Egzamin państwowy

Aby uzyskać prawo jazdy kat. A1, należy uzyskać pozytywny wynik na egzaminie państwowym. Składa się on z dwóch części:

  • teoretycznej – do której można podejść eksternistycznie (jeszcze przed rozpoczęciem kursu)
  • praktycznej – która odbywa się po uzyskaniu pozytywnego wyniku z części teoretycznej.

Mars to szkoła jazdy, w której otrzymasz solidne przygotowanie podczas organizowanego kursu. Serdecznie zapraszamy.