> Motocykle-moc-do-50km

Prawo jazdy na motocykle - moc do 50KM

Prawo jazdy kategorii A2 – Szczecin

Chcesz zdobyć prawo jazdy A2 w Szczecinie? Nasza szkoła jazdy organizuje kurs nauki jazdy na motocyklach do 50 KM. Zapewniamy odpowiednie warunki do zdobycia wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności – dzięki temu dobrze przygotujesz się do samodzielnego kierowania pojazdem.

Uprawnienia

Prawo jazdy A2 daje uprawnienia do kierowania takimi pojazdami jak:

  • motocykl o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku   wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,
  • motocykl trójkołowy o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
  • pojazdy określone dla prawa jazdy AM.

Wymagany wiek

Aby rozpocząć kurs na prawo jazdy kategorii A2, należy mieć minimum 17 lat i 9 miesięcy.

Zakres kursu

Kurs nauki jazdy dla tej kategorii składa się z dwóch części:

  • 30 godz. zajęć teoretycznych – omawianych i wyświetlanych za pomocą sprzętu multimedialnego, w tym ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz analizowanie zadań obowiązujących na egzaminie państwowym,
  • 20 godz. zajęć praktycznych – m.in. obsługa codzienna motocykla, podstawowe manewry na placu oraz jazdy w ruchu drogowym.

Egzamin państwowy

Kurs na prawo jazdy kat. A2 daje uprawnienia do przystąpienia do egzaminu państwowego – części teoretycznej oraz części praktycznej.

Do egzaminu teoretycznego można przystąpić eksternistycznie – jeszcze przed rozpoczęciem kursu.