> Motocykle-moc-do-50km

Prawo jazdy na motocykle - moc do 50KM

Kategoria A2 uprawnia do kierowania:

  • motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku   wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,
  • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM. 

Wymagany wiek:

  • 17 lat i 9 miesięcy.

Kurs obejmuje:

  • 30 godz. zajęć teoretycznych, omawianych i wyświetlanych za pomocą sprzętu multimedialnego w tym ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz analizowanie zadań i kryteriów obowiązujących na egzaminie państwowym,
  • 20 godz. zajęć praktycznych m.in. obsługa codzienna motocykla, podstawowe manewry na placu oraz jazdy w ruchu drogowym.

 

           Do egzaminu państwowego, teoretycznego można przystąpić eksternistycznie (bez kursu).